Buymed đóng góp giá trị vào ngành phân phối dược phẩm

19-07-2023
La Beauté ra mắt cổng thương mại điện tử B2B với thuocsi.vn
19-07-2023
Nhà phân phối dược phẩm chăm sóc sức khỏe Intershop ra mắt cổng phân phối mới
10-07-2023
bài viết 2
10-07-2023
bài viết 2
19-07-2023
Chuyển đổi số ngành dược: Chìa khóa tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp thời 4.0
Những câu chuyện thành công đánh kinh ngạc
Nhiều người mới sẽ tham gia nhóm của chúng tôi trong tương lai gần, họ sẽ rất tò mò về việc chúng ta là ai, chúng ta đã đạt được những gì và chúng ta sẽ làm gì tiếp theo
Năm nay, Thuocsi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và chúng tôi biết nhiều thử thách mới đang chờ đợi phía trước. Nhiều người mới sẽ tham gia nhóm của chúng tôi trong tương lai gần, họ sẽ rất tò mò về việc chúng ta là ai, chúng ta đã đạt được những gì và chúng ta sẽ làm gì tiếp theo
Năm nay, Thuocsi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và chúng tôi biết nhiều thử thách mới đang chờ đợi phía trước. Nhiều người mới sẽ tham gia nhóm của chúng tôi trong tương lai gần, họ sẽ rất tò mò về việc chúng ta là ai, chúng ta đã đạt được những gì và chúng ta sẽ làm gì tiếp theo

Tìm hiểu về Buymed

Hiểu thêm tầm nhìn và đội ngũ Buymed để có thêm niềm tin trở thành đối tác đầy tin cậy của chúng tôi
Tìm hiểu ngay